Mama Noviny

Na tejto stránke nájdete vždy najväčší a najaktuálnejší prehľad článkov k téme bábätiek, malých detičiek a predškolákov na rôzne zaujímavé témy publikované na Slovensku, v Čechách i v zahraničí s odkazom na zdroj a s plným znením článku v prekliku celý článok. Veríme, že vám budú všetky príspevky, rady, témy ako ,,burza informácií“ v širokej spleti internetu naozaj nápomocné...

Všetky kategórie
    
11
Strana:
Správne meno podľa numerológie
Dátum publikovania: 08.06.2009

Proti tomu, že je potrebné dieťa správne pomenovať, nemá asi nikto námietky. Čo však máme chápať pod pojmom “správne“? Podľa numerológov zrejme to, že každé z mien má svoje vyžarovanie a z neho plynúcu rezonanciu a podľa toho by sa mali mená pre bábätká vyberať. Numerológia hovorí, že každému menu je pridelená farba, ba aj znamenie, ktoré ho ovláda. Zjednodušene by sme mohli povedať, že každé meno je samostatná entita zložená z kombinácie istých spoluhlások a samohlások a jeho vplyv na náš život je, aj keď sa to nezdá, nepopierateľný. Ak dané meno vyslovíme, má určitý zvuk, ktorý vypovedá o jeho otvorenosti alebo uzavretosti...

 

 

Zdroj: www.nasarodina.sk  Celý článok
Vývojové mílniky batoľaťa
Dátum publikovania: 08.06.2009

Batoľací vek je vekom objavov. Bábätko sa začína učiť novým zručnostiam, ako je chôdza, beh a lezenie, čo je pre neho veľmi dobrodružné a zároveň tým získava vlastnú nezávislosť. Počas týchto mesiacov sa vývojové míľniky veľmi líšia. Čo robiť, ak vaše dieťa vo vývoji zaostáva? Ako by sa vlastne malo rozvíjať? Ak vaše dieťa zaostáva v niekoľkých oblastiach, alebo viac ako len niekoľko mesiacov vo vývoji nepostupuje, existuje len malý dôvod na obavy. Majte na pamäti, že predčasne narodené dieťa môže dosiahnuť míľniky o niečo neskôr, ako dieťa, ktoré sa narodil v riadnom termíne. Všetko môže dobehnúť vo veku do dvoch rokov, kedy by sa už malo vyrovnať riadne donosenému dieťaťu. Ak sa však k niekoľkým oneskoreným medzníkom vo vývoji pridá fakt, že batoľa je často podráždené, zriedka sa usmieva, len málo rozpráva alebo nevydáva žiadne zvuky, rodič by mal spozornieť. Čo by batoľa malo vedieť? Kliknite si na celý článok...

Zdroj: www.nasarodina.sk  Celý článok
    
11
Strana: